Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.1. Obecné nařízení EU o ochraně údajů, zákon o ochraně údajů z roku 2000 a zákon o úpravě údajů z roku 2018 slouží právu na ochranu osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

2.1. Odpovědný je člen představenstva společnosti Admonter Holzindustrie AG: Helmut Klausner

2.2. Je pro nás obzvláště důležité chránit a ukládat všechny osobní údaje, které nám svěříte. V tomto dokumentu se dozvíte více o tom, jak používáme a zpracováváme Vaše osobní údaje.

3.1. Shromážděné osobní údaje (údaje o jménu a kontaktní údaje) potřebujeme k plnění smlouvy, vyrovnání, uplatňování smluvních nároků, pro účely zákaznických služeb a pro reklamní účely. Údaje jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a používány pro tento účel.

 

3.2. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je na jedné straně plnění smlouvy (např. nakupování v našem online obchodě), oprávněné zájmy, plnění našich zákonných nebo smluvních povinností a na druhé straně Váš souhlas (např. kontaktní formulář, zpravodaj, soubory cookie). Neposkytnutí údajů může mít různé důsledky.

 

3.3. Zpracováváme také údaje, které jsme legitimně obdrželi od zákazníků nebo partnerů. Jedná se o základní osobní údaje, jako jsou: Vaše jméno a Vaše preferované kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo atd.).

 

3.4. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání celého obchodního vztahu (od zahájení, zpracování až po ukončení smlouvy), jakož i v souladu se zákonnými povinnostmi týkajícími se uchovávání a dokumentace, které vyplývají z kódu společnosti (UGB), federálního daňového zákona (BAO) a dalších do konce jakéhokoli právního sporu, probíhající záruky a záručních dob atd.

 

3.5. V rámci provozu našich IT služeb pověřujeme například poskytovatele softwarových služeb, kteří mohou v průběhu své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům, pokud potřebují údaje k výkonu svých příslušných služeb. Zavázali se, že budou dodržovat příslušné předpisy o ochraně údajů. Smlouvy o zpracování objednávek byly uzavřeny v souladu s čl. 28 GDPR. Můžete si vyžádat více informací o námi pověřených zpracovatelích smluv na datenschutz@admonter.at.

4.1. Vaše údaje včetně osobních údajů z našeho kontaktního formuláře nám budou předány prostřednictvím našeho vlastního poštovního serveru za účelem zpracování vašeho požadavku, dále zpracovány a uloženy námi. Tyto údaje nebudou shromažďovány ani předávány bez Vašeho souhlasu. Bez těchto údajů nemůžeme zpracovat Vaše dotazy.

 

4.2. Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG, jakož i článku 6 odst. 1 písm. a (Svolení) GDPR.

5.1. Rádi bychom zdůraznili, že provozovatel webového obchodu (Admonter Holzindustrie AG) používá cookies k ukládání IP údajů účastníka za účelem zjednodušení procesu nakupování a pro pozdější zpracování smlouvy. Kromě toho jsou pro účely zpracování smlouvy ukládány také následující údaje: jméno, adresa, telefonní a e-mailová adresa kupujícího, jakož i zakoupené zboží, datum nákupu a způsob platby. Údaje, které poskytnete, jsou vyžadovány ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. 5.2. Údaje nebudou přenášeny, s výjimkou přenosu údajů o jménu a adrese přepravní společnosti nebo přepravní společnosti, kterou jsme si pověřili za účelem doručení zboží. 5.3. Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 DSGVO (zejména souhlas a/nebo potřeba plnění smlouvy).

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem užívání této webové stránky jsou z pravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivace IP-anonymity na této webové stránce, Vaši IP adresu Google (pouze však v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru) předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitě na stránkách a poskytování služeb spojených s užíváním internetu ve vztahu k provozovateli stránek. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není společností Google slučována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Kromě toho můžete zabránit následujícímu shromažďování údajů generovaných souborem cookie společností Google a souvisejících s používáním webových stránek (včetně Vaší adresy IP) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si pomocí následujícího odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče. Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/en.html  https://www.google.de/intl/en/policies/.

7.1. Pokud je Váš souhlas nezbytný pro zpracování Vašich údajů, budeme jej zpracovávat pouze s Vaším výslovným souhlasem.

 

7.2. V zásadě nezpracováváme žádná data od nezletilých a nemáme k tomu oprávnění. Poskytnutím souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let nebo že Vám Váš právní zástupce udělil souhlas.

 

7.3. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na emailové adrese datenschutz@admonter.at V takovém případě budou údaje, které jsou o Vás dosud uloženy, anonymizovány a následně použity pouze pro statistické účely bez osobního odkazu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

8.1. Společnost Admonter Holzindustrie AG používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně uložených osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technickým pokrokem.

9.1. Máte kdykoli právo na informace od pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Admonter Holzindustrie AG o příslušných osobních údajích. Dokud neexistuje zákonný požadavek na uchovávání, máte právo na vymazání těchto údajů a na vznesení námitky proti zpracování. Máte také právo na opravu údajů a na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a na podání stížnosti u rakouského úřadu pro ochranu údajů (Wickenburggasse 8-10, 1080 Vídeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at)

 

9.2. Pokud jde o Vaše práva, kontaktujte nás na adrese datenschutz@admonter.at nebo napište na:Admonter Holzindustrie AG
z.H. Datenschutzabteilung
Sägestraße 539
A-8911 Admont
Telefon: +43 (3613) 3350-0
E-Mail: datenschutz@admonter.at