Vzdělávací centrum Going, Rakousko

Klient: Obec Going am Wilden Kaiser Architekt: FIRN, plánováno ve spolupráci s DI Andreas Mitterer ZT GmbH Realizující montéři: společnost Perchtold Trockenbau GmbH
Instalované prvky: smrk alba akustický 410 m2, smrk alba akustický lineární 230 m2 V rámci výstavby nového vzdělávacího centra v Goingu byla modernizována a přestavěna také základní škola Going. Patří sem také nový design hudebních a společenských místností. V oblasti opláštění stěn a stropů bylo použito přibližně 640 m² akustických prvků Admonter. Projekt byl dokončen v srpnu 2019 a díky dobré spolupráci s primátorem města Going mohl být uveden do provozu včas před zahájením školní docházky. Počáteční zpětná vazba od klienta a architektů je velmi pozitivní. Další kroky při podávání ceny za architekturu již byly učiněny. CESTA K MÉMU ADMONTERU nástroj VR 360°