worms eyeview of green trees 957024 scaled

Kjærlighet til naturen

Naturlig bærekraft er en forutsetning for all utvelgelse av Admonter råmateriale.

PEFC - Bærekraft kan bevises

Godkjenningen «Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes» (PEFC) er beviset på at tre og treforedling kommer fra områder med bærekraftig skogforvaltning. Den er en av de viktigste godkjenningene i treindustrien og sikrer bevaringen av skog og skogsfunksjonene for fremtidige generasjoner. (www.pefc.at) Velger du Admonter, velger du naturen.
Nachhaltiges Energiekonzept

BÆREKRAFTIG ENERGIKONSEPT

nergi er dyrebart - i produksjonsprosessen av trematerialer vil en få en del spon og treverk til overs som ikke kan brukes videre i produksjonen. Dette ender i stedet i Admonters eget varmeanlegg for produksjon av energi. Anlegget leverer strøm til alle Admonters kontor-og produksjonslokaler. Tilkoblingen til det lokale fjernvarmeanlegget gjør også at hele Benedictine- klosteret i Admont (www.stiftadmont.at) såvel som 200 husstander får oppvarming. Kildesortering og gjenvinning - De siste årene har Admonter hatt stort fokus på kildesortering, gjenvinning og å redusere avfall til en minimum. Energiforbruk - Optimalisering av trykkluftsystem og energitilførsel, bruk av solcellepanel på taket i produksjonshallene og overgang til LED-lys er noen av tiltakene Admonter har gjennomført for engerieffektivisering.
EPD Verifikation

EPD - «ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARATION»

I tillegg til sertifiseringer og godkjenninger har selskapene mulighet til å lage et såkalt «Enviromental Product Declaration» (EPD). EPD er et nøytralt verktøy for å kommunisere de miljømessige egenskapene til et produkt. EPD dokumenterer det økologiske «fotavtrykket» til et produkt og hvordan det miljømessig presterer i hele livssyklusen basert på en økoevaluering. Innehaver av vår EPD er det tyske instituttet for miljø og konstruksjon (IBU).
Vår EPD

Ingen er perfekte.

Vi prøver stadig å utvikle og forbedre oss. Mange av disse økologiske emnene er ennå ikke juridisk bindende. Likevel tar vi ansvar for å etterlate et så lite økologisk fotavtrykk som mulig. Mer detaljert informasjon om Admonters bidrag til økologi og bærekraft finner en i Admonter EPD- mappen «Økologi og bærekraft Data og fakta»
EPD-mappe