worms eyeview of green trees 957024 scaled

Miłośnik przyrody

Naturalność i zrównoważony rozwój to podstawowe wymagania, którymi Admonter kieruje się przy doborze surowców.

PEFC - DOWÓD NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

„Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej” (PEFC) jest dowodem na to, że drewno i produkty z niego wykonane pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Jest to jeden z największych systemów certyfikacji drewna na świecie i gwarantuje, że nasze lasy i pełnione przez nie różnorodne funkcje zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń. (zob. www.pefc.at). Wybierając Admonter, wybierasz także naturę. I to pod każdym względem.
Nachhaltiges Energiekonzept

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

Zarządzanie energią – Pozostałości drewna, które powstają w procesie produkcji i nie mogą być wykorzystane jako surowiec, są wykorzystywane do produkcji energii w wewnętrznej ciepłowni. Energia z ciepłowni Admont zasila cały obszar biurowy i teren zakładu Admonter Holzindustrie, a poprzez podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej także całe Opactwo Benedyktynów Admont (www.stiftadmont.at) i około 200 gospodarstw domowych. Zarządzanie recyklingiem – W ciągu ostatnich kilku lat firma Admonter skupiła się na recyklingu i redukcji produkowanych odpadów. Zarządzanie energią – Optymalizacja dostaw sprężonego powietrza i energii, instalacja systemów fotowoltaicznych na dachach hal czy zmiana oświetlenia na technologię LED to tylko niektóre z działań zwiększających efektywność energetyczną firmy Admonter.
EPD Verifikation

EPD - „DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU”

Oprócz certyfikacji i aprobat firmy mogą swobodnie sporządzać tak zwaną „Deklarację środowiskową produktu” (EPD). EPD jest neutralnym narzędziem do przekazywania informacji o środowiskowych właściwościach produktu. Deklaracja EPD opisuje wpływ produktów budowlanych na środowisko na podstawie oceny cyklu życia, tzw. "ślad ekologiczny". Nasza deklaracja EPD sporządzana jest w ramach programu obsługiwanego przez Institut für Bauen und Umwelt (IBU).
NASZA DEKLARACJA EPD

Nie jesteśmy doskonali

Jednak każdego dnia pracujemy, aby stać się co raz lepsi! Wiele z poruszonych tutaj kwestii nie jest obecnie wymagane przepisami prawnymi. Czujemy się jednak odpowiedzialni za pozostawienie jak najmniejszego śladu ekologicznego. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w folderze Admonter EPD zatytułowanym "Dane dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju | Fakty "
FOLDER EPD