worms eyeview of green trees 957024 scaled

Miłośnik przyrody

Naturalność i zrównoważony rozwój to podstawowe wymagania, którymi Admonter kieruje się przy doborze surowców.

PEFC - DOWÓD NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

„Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej” (PEFC) jest dowodem na to, że drewno i produkty z niego wykonane pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Jest to jeden z największych systemów certyfikacji drewna na świecie i gwarantuje, że nasze lasy i pełnione przez nie różnorodne funkcje zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń. (zob. www.pefc.at). Wybierając Admonter, wybierasz także naturę. I to pod każdym względem.
Nachhaltiges Energiekonzept

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

Zarządzanie energią – Pozostałości drewna, które powstają w procesie produkcji i nie mogą być wykorzystane jako surowiec, są wykorzystywane do produkcji energii w wewnętrznej ciepłowni. Energia z ciepłowni Admont zasila cały obszar biurowy i teren zakładu Admonter Holzindustrie, a poprzez podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej także całe Opactwo Benedyktynów Admont (www.stiftadmont.at) i około 200 gospodarstw domowych. Zarządzanie recyklingiem – W ciągu ostatnich kilku lat firma Admonter skupiła się na recyklingu i redukcji produkowanych odpadów. Zarządzanie energią – Optymalizacja dostaw sprężonego powietrza i energii, instalacja systemów fotowoltaicznych na dachach hal czy zmiana oświetlenia na technologię LED to tylko niektóre z działań zwiększających efektywność energetyczną firmy Admonter.
EPD Verifikation

EPD - „DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU”

Oprócz certyfikacji i aprobat firmy mogą swobodnie sporządzać tak zwaną „Deklarację środowiskową produktu” (EPD). EPD jest neutralnym narzędziem do przekazywania informacji o środowiskowych właściwościach produktu. Deklaracja EPD opisuje wpływ produktów budowlanych na środowisko na podstawie oceny cyklu życia, tzw. "ślad ekologiczny". Nasza deklaracja EPD sporządzana jest w ramach programu obsługiwanego przez Institut für Bauen und Umwelt (IBU).
NASZA DEKLARACJA EPD

Nie jesteśmy doskonali

Jednak każdego dnia pracujemy, aby stać się co raz lepsi! Wiele z poruszonych tutaj kwestii nie jest obecnie wymagane przepisami prawnymi. Czujemy się jednak odpowiedzialni za pozostawienie jak najmniejszego śladu ekologicznego. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w folderze Admonter EPD zatytułowanym "Dane dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju | Fakty "
FOLDER EPD
Data protection
We, the Admonter Holzindustrie AG (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the Admonter Holzindustrie AG (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
Data protection
We, the Admonter Holzindustrie AG (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the Admonter Holzindustrie AG (Registered business address: Austria), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: