Polityka prywatności

1.1. Prawo do ochrony danych opiera się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE, ustawie o ochronie danych z 2000 roku i ustawie o dostosowaniu ochrony danych z 2018 roku. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, DSG 2018, TKG 2003).

2.1. Administratorem danych jest zarząd Admonter Holzindustrie AG: Gerhard Eckhart

 

2.2. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony i przechowywania wszystkich powierzonych nam danych osobowych. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

3.1. Zgromadzone dane osobowe (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) są nam potrzebne do realizacji umowy, rozliczenia, dochodzenia roszczeń umownych, obsługi klienta oraz do celów marketingowych. W związku z tym dane są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane.

 

3.2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest z jednej strony realizacja umowy (np. zakupy w naszym sklepie internetowym), prawnie uzasadnione interesy, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych lub umownych, a z drugiej Państwa zgoda (np. formularz kontaktowy, newsletter, pliki cookies). Brak danych osobowych może nieść ze sobą różne konsekwencje.

 

3.3. Ponadto przetwarzamy dane, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od naszych klientów lub partnerów. Dotyczy to podstawowych danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, adres, numer telefonu itp.).

 

3.4. Przetwarzamy dane osobowe przez cały okres obowiązywania stosunku handlowego (od nawiązania, przez realizację, aż do rozwiązania umowy), a także zgodnie z ustawowymi obowiązkami przechowywania i dokumentowania, które wynikają m.in. z kodeksu spółek (UGB), federalnej ordynacji podatkowej (BAO), do zakończenia sporu prawnego, bieżących okresów rękojmi i gwarancji itp.

 

3.5. W celu realizacji działań w zakresie obsługi IT korzystamy z usług np. dostawców oprogramowania, którzy w związku z realizacją zlecenia mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, o ile jest on konieczny do świadczenia usług. Osoby te zobowiązały się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Umowy o przetwarzanie danych zostały zawarte zgodnie z art. 28 RODO. Więcej informacji na temat pracujących dla nas podmiotów przetwarzających można znaleźć na stronie datenschutz@admonter.at.

4.1. Państwa dane, w tym dane osobowe z naszego formularza kontaktowego, zostaną przesłane do nas za pośrednictwem naszego wewnętrznego serwera pocztowego, a następnie przetwarzane i zachowane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Dane te nie będą gromadzone ani przekazywane dalej bez Państwa zgody. Bez tych danych nie możemy przetwarzać Państwa zapytań.

 

4.2. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG oraz art. 6 ust 1 lit. a (zgoda) RODO.

5.1. Informujemy, że administrator sklepu internetowego (Admonter Holzindustrie AG) korzysta z plików cookies do zapisywania danych IP osoby odwiedzającej w celu uproszczenia procesu zakupów i późniejszej realizacji umowy. Ponadto przechowujemy również następujące dane w celu realizacji umowy: imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail kupującego, a także zakupiony towar, datę zakupu i sposób płatności. Udostępnione przez Państwa dane są niezbędne do realizacji umowy lub wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. 5.2. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) przekazywane są do Admonter w celu ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania partnerom handlowym Admonter. Jest to konieczne do dalszego przetwarzania/zamawiania wybranych produktów. Ponadto dane (imię i nazwisko oraz dane adresowe) są przekazywane firmie transportowej lub firmie spedycyjnej w celu dostarczenia towaru. 5.3. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa § 96 ust. 3 TKG oraz art. 6 RODO (w szczególności zgody i/lub konieczność realizacji umowy).

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików "cookies", czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej.Informacje generowane przez pliki „cookies” na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację opcji anonimizacji adresu IP na tej stronie Google skróci Państwa adres IP w razie użycia go na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do celów analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z niniejszej strony i Internetu na rzecz administratora strony. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google. Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookies” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji na tej stronie internetowej. Można ponadto uniemożliwić Google tworzenie danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do stron internetowych, z których się korzystało (włącznie z własnym adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych poprzez pobranie wtyczki dostępnej na stronie przeglądarki pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) ) i jej zainstalowanie.Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i polityki prywatności można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html  lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

7.1. Jeżeli Państwa zgoda jest niezbędna do przetwarzania Państwa danych, będziemy je przetwarzać wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą.

 

7.2. Zasadniczo nie przetwarzamy żadnych danych osobowych osób niepełnoletnich i nie jesteśmy do tego upoważnieni. Wyrażając zgodę, potwierdzają Państwo, że mają 14 lat lub że Państwa przedstawiciel prawny wyraził na to zgodę.

 

7.3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłają informację na adresem e-mail datenschutz@admonter.at. W takim przypadku wszystkie przechowywane dane osoby, której dotyczą, zostaną zanonimizowane, a następnie wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych w sposób anonimowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

8.1. Admonter Holzindustrie AG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą lub zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępem technicznym.

9.1. W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji od inspektora ochrony danych w Admonter Holzindustrie AG na temat swoich danych osobowych. O ile nie ma ustawowego wymogu przechowywania danych, mają Państwo prawo do usunięcia tych danych i złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do sprostowania danych i ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do austriackiego organu ochrony danych (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wiedeń, e-mail: dsb@dsb.gv.at)

 

9.2. W przypadku pytań dotyczących przyznanych praw prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@admonter.at lub:

 

Admonter Holzindustrie AG
z.H. Datenschutzabteilung
Sägestraße 539
A-8911 Admont
Telefon: +43 (3613) 3350-0
E-Mail: datenschutz@admonter.at